Haberler

Makaleler

FETAL EKO

Anne karnındaki fetüs’ün kalbinin incelenmesi, yani kalp hastalığının olup olmadığının araştırılması temeline dayanan tanı metodudur.

16. - 22. ‘nci gebelik haftalarında yapılan bu teknik,  bebeğin pozisyonu uygun ise 20 - 30 dakika sürer.  Anne obez , Bebeğin pozisyonu da uygun değilse inceleme ertesi güne bırakılır.

Fetal eko tekniği tüm gebelere uygulanmamaktadır. Bu tekniğin uygulanması için rutin ultrason kontrolü sırasında aşağıdaki bulguların saptanmış olması gerekmektedir:

 

Kalpte anormallik tespiti

Bebekte başka organ anomalisi

Kromozom anomalisi

Annede şeker hastalığı, kronik hastalık, ilaç kullanma, yakın akrabaların birinde doğumsal kalp hastalığı

Fetal hidrops

Oligohidroamniyoz

Annenin gebelik esnasında viral enfeksiyon geçirmesi

Fetal kalp atım düzensizliği

Tüp bebek, ikiz veya çoğul gebelik

Tekrarlayan gebelik kayıpları


 

Ultrasonda görülen fetal bazı kalp ritim bozuklukları, fonksiyoneldir ve düzeltilebilir. Buda genellikle anneye verilen ilaç tedavisiyle gerçekleşmektedir. Patolojik bazı kalp hastalıkları, özellikle kalp kapağı darlıkları anne karnında endoskopik tekniklerle(balon terapi) açılmaktadır yada bebek doğar doğmaz kardiyo vasküler cerrahi(KVC)merkezlerde derhal opere edilmektedir. Bebek doğduktan sonra kalp dinlemesinde duyulan üfürümler çoğu kere masum üfürümlerdir. Patolojik olanlar ayırt edilmeli ve KVC merkezlerine yönlendirilmelidir.

Yeni doğan bebekler de şu şartlar oluşmuş ise EKO yapılmalıdır:

1. Morarma

2. Sık sık nefes alma ve inleme

3. Kaburgalarda çekilme

4. Sık sık ateşlenme  ve zatürre

Kalp anomalisi , kalbin gelişiminin tamamlandığı ilk 8 hafta içerisinde ortaya çıkar. Doğumsal kalp hastalığı görülme riski %1 dir. 12. Haftadan önce düşük ile sonlanan bebeklerin %15 ‘inde kalp anomalisi vardır.

FETAL EKO:  Kolay yapılan, Noninvaziv(zararsız) , güvenilir ve detaylı bilgi veren bir metottur. Bu metot kesin tanı koyar, ilave bir tetkike ihtiyaç olmaz.  16. Haftadan önce yapılır ise , tanı koyma başarı oranı düşer. Tanının anne karnında konulması bebeğe anne karnında veya doğumdan hemen sonra gerçekleşebilecek müdahaleler için büyük önem arz eder. Bu müdahaleler erken zamanda ve iyi  bir merkez (KVC) de yapılırsa ölüm ve sakatlık oranları aşağılara inecektir. Yani bebek hayatta daha az problemlerle yâda problemsiz yaşama şansına kavuşacaktır. Tanının doğru konulması hekimin deneyimi ve cihazın kalitesiyle son derece ilişkilidir. Bu teknikle %85 doğru tanıya ulaşılabilmektedir.

FETAL EKO TETKİKİ İLE;

1. Kalbin dört odacık görüntüsü

2.Kalpten çıkan damarlar

3. Kalbe giren damarlar

4. Kalp kapakları

5. Septum (Bölme)  İntakt (sağlam) olup olmadığına bakılır.

Standart Eko nasıl yapılır?

a.      Fetal pozisyonun tespiti (Apikal yaklaşım)

CV (Columna Vertabralis) paralel hale getirilir. Baş ve sırt pozisyonu belirlenir. Fetüsün sağ ve sol yanı ayırt edilir.

b.      Tranvers  kesitte mide, IVC, Aorta, Portal Ven görülür.

 

c.       Prob başa doğru kaydırılır. Hafif açılanma verilerek ;

4 kadran görüntüsü

Pericard

Myocard

Papiller Kaslar

Moderatör Bant

İnteratrial ve İnterventriküler Septumlar

Foromen Ovale

Av Kapaklar

Koroner Sinüs

Pulmonerven Drenajı

Kalp Kontraktilitesi

Kalp/Torasik Alan Oranı elde edilir.

d.      4 Kadran görüntüsünden Probe  hafif başa doğru minimal açılandırma ile ;  AV , Çıkan AORT’a 

(5 kadran görüntüsü)

e.       Kraniale doğru Probe açılandırmaya devam edilerek görüntü soldan sağa doğru

PA , Ao , SVC (3 Damar Görüntüsü)

f.         Açılandırmaya devam edilerek ;

Arcus Aorta , Ductus Arteriozis

İnen Aorta Trakea kesiti önünde

V Görününmü

g.       Açılandırmaya devam edilerek  Arcus Aorta’nın Transvers alanı tam görünür.

TRANSVERS KESİT

4 Kadran görünümünde Apeks ekseni tam ortaya gelinceye kadar Probe Latarele kaydırılır, tam 90 derece rotasyon yaptırılır. Kramiale kaydırma ile;

TK

 PV

 Trunkus Pulmonalis

 A Ao

 Sağ Pulmoner Arter

 PDA kesitleri değerlendirilir.

4 Kadran görünümü ile, kalp toraksın ön sol kısmına yerleşmiştir. Vertikal ekseni ile 45 derecelik açı yaparak sola bakar. Kalp toraks’ın  1/3 ‘ünü kapsar.

 

SİTUS

Sol Ventrikül solda arka da

Sağ Ventrikül sağda ön de 

Sol Atrium Pulmonervenler ,Foramenovalefilepi sol Atriuma açılır

CV inen Aorta’un önünde yer alır

MV sol Ventriküle açılır

Sağ Atriuma İVC , SVC , Sinuskoranaris direne olur

TV , MV ‘ye göre daha apikal yerleşimli,  sağ Ventriküle açılır

Perikart yüzeyi düzgün olmalı ve mai içermemeli

Myocart eşit kalınlıkta olmalıdır.

Ventriküller: Her ikisi de eşit büyüklükte olmalıdır.Sol Ventrikül solda arkada , sağ Ventrikül de Moderatör bant izlenir.

Ventriküler Septum:İntakt olmalı, Transfer kesitte kalınlığı 5 mm ölçülmelidir.

Kapak İnsersiyonları: MV , TV Septumun her iki yanında , TV biraz daha Apikalde yerleşmiş olmalıdır.MV iki yapraklı , TV üç yapraklı izlenmeli, Septal yapışıklıkları olmamalı  Miyometrial Papiller kaslara yapışmalıdır.

ATRİUMLAR: Eşit büyüklükte olmalı , Foramenovalefilepi solda olmalı , PV sol Atriuma dökülmelidir.

ATRİAL SEPTUM: Septumprimum , Septumsecundum arasında yer alan TO kontrol edilir. FO çapı Septum uzunluğunun 1/3 ‘ü kadar görünmelidir.

5 Kadran görünümünde Apikal kesitte Aorta sol Ventrikülden çıktığı ve Ventrikülseptimi ile 25 derecelik açı yaptığı gözlemlenir.

3 DAMAR GÖRÜNTÜSÜ: Soldan sağa, çaplarına, büyükten küçüğe  ve önden arkaya doğru sıralaması şöyledir; PA , Ao , SVC

 

V KESİTİ :

AORTA KESİTİ : Kalbin tam ortasında çıktığı Kranial ve Postorior’a doğru uzandığı , sağdan itibaren Brakisefalus sol Carotit Comminis sol Clavian Arter şekli baston sapını andırır.

Aorta Calsinin içinde sağ PA kavisi vardır.

Ao / PA  oranı 3 ’dür.

İnen Aorta ve çıkan Aorta kesitler arasında sol Atrium vardır.

Bazal Eksen Kesiti:

PV , PA , DA , sağ PA , Ao izlenir.

Son olarak Fetal Eko ne zaman yapılmalı?

Yeni teknik ultrasonlarla 13 / 16 arasında yapılırsa tanı duyarlılığı % 88 kadar olmaktadır.

Myocard yetmezlüğü belirtisi:

DV Ters akım

TV , MV Regürjitasyon

Aorta akım kaybı

Koroner Arter akım artışı izlenir.

Uzm.Dr. Kemal HÜKMEN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
drkemalhukmen@hotmail.com
www.ozeldogum.com sitesinden sorularınız cevaplanmaktadır.
Tel: 0 222 231 0825

Yayınlanma Tarihi : 13.12.2011

9413

defa okundu

+ Yorum Yap

Henüz Yorum Yapılmamış.

hesaplayıcılar

ANKET

Bebeğiniz ne zaman gece boyunca uyumaya başladı?
0-2 aylık arasında
2-4 aylık arasında
4-6 aylık arasında
6-9 aylık arasında
9-12 aylık arasında
12-18 aylık arasında
18-24 aylık arasında
Anket Sonuçları
Bebek Sağlığı Bebek hastalıkları ve tedavileri www.annelikbilinci.com/kategoriler/bebegin-sagligi
Hamilelikte Nasıl Beslenmeli? Hamilelikte beslenme önerileri www.annelikbilinci.com/kategoriler/hamilelikte-beslenme
Bebeği Emzirme Emzirme hakkında herşey www.annelikbilinci.com/kategoriler/bebegi-emzirme
Gebelikte Güzelilk Tavsiyeleri Gebelikte güzellik ve bakım önerileri www.annelikbilinci.com/kategoriler/gebelikte-guzellik-ve-bakim